0
0 VND
 x 

Giỏ hàng rỗng

Giỏ Hàng

Thông tin thanh toán
THÊM/SỬA
Thông tin giao hàng
Như "Thông tin thanh toán"
THÊM/SỬA

Tóm tắt đơn hàng

TÊN SẢN PHẨM Mã sản phẩm ĐƠN GIÁ SỐ LƯỢNG GIẢM GIÁ Tổng
Tạm tính
   

Chọn hình thức giao hàng

Chưa chọn hình thức giao hàng

Vui lòng chọn hình thức giao hàng

Tổng:
0 VND
Ghi chú
Điều khoản

Điều Khoản

 1. Điều khoản sử dụng của trang Web

Chào mừng bạn đến với https://www.d2dshopvn.com/.

Chúng tôi cung cấp thông tin cho Bạn trên trang https://www.d2dshopvn.com/ theo các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn truy cập trang https://www.d2dshopvn.com/, bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Xin vui lòng đọc kỹ.

Chúng tôi có quyền tự quyết thay đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ khi nào và các quyền hạn của bạn theo các Điều khoản sử dụng sẽ phải tuân theo phiên bản mới nhất của các Điều khoản sử dụng được đăng trên trang web này vào thời điểm Bạn sử dụng hoặc mua hàng. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này hoặc Điều khoản sử dụng được sửa đổi, vui lòng không sử dụng trang web này.

2. Quyền sử dụng và truy cập trang web

Chúng tôi cấp quyền sử dụng giới hạn cho phép Bạn truy cập và sử dụng trang web này mà không tải xuống hoặc sửa đổi trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Quyền sử dụng này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng với mục đích thương mại trang web hoặc nội dung trang web https://www.d2dshopvn.com/; bất kỳ bộ sưu tập và việc sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả, giá cả sản phẩm; hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, thông tin tự động hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Không được mô phỏng, sao chụp, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ chúng tôi. Bạn không được làm giả hoặc sử dụng các kỹ thuật làm giả để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sản phẩm của chúng tôi

Chúng tôi cố gắng chính xác nhất có thể trong các mô tả sản phẩm của mình. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng các mô tả về sản phẩm và giá cả hoặc nội dung khác của Trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi.

4. Điều khoản chung

Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, Bạn công nhận rằng Bạn đã đọc và hiểu các Điều khoản sử dụng và Bạn đồng ý hành động theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện. Các Điều khoản sử dụng sẽ không thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Điều khoản sử dụng của trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại d2dshopvn@gmail.com